หมวดย่อย
NoteBook DDR4(3200)
RAM DDR4(3200, NB) 4GB Kingston Value Ram (KVR32S22S6/4 )
RAM DDR4(3200, NB) 4GB Kingston Value Ram (KVR32S22S6/4 )
PC4 25600 / Bus 3200

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

RAM DDR4(3200, NB) 8GB Adata
RAM DDR4(3200, NB) 8GB Adata
PC4 25600 / Bus 3200

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

RAM DDR4(3200, NB) 8GB TEAM ZEUS
RAM DDR4(3200, NB) 8GB TEAM ZEUS
PC4 25600 / Bus 3200

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

RAM DDR4(3200, NB) 8GB Kingston Value Ram (KVR32S22S6/8)
RAM DDR4(3200, NB) 8GB Kingston Value Ram (KVR32S22S6/8)
PC4 25600 / Bus 3200

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

RAM DDR4(3200, NB) 16GB TEAM ZEUS
RAM DDR4(3200, NB) 16GB TEAM ZEUS
PC4 25600 / Bus 3200

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

RAM Notebook DDR4(3200)