หมวดย่อย
RAM DDR4(3000) 8GB (4GBX2) TEAM Dark Gray
RAM DDR4(3000) 8GB (4GBX2) TEAM Dark Gray
PC4 24000 / Bus 3000

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

เหลือเพียง 5 ชิ้น
1,160.-
ราคานี้เฉพาะ IT EXPO เท่านั้น
RAM DDR4(3000) 8GB (4GBX2) TEAM Dark Red
RAM DDR4(3000) 8GB (4GBX2) TEAM Dark Red
PC4 24000 / Bus 3000

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

เหลือเพียง 17 ชิ้น
1,160.-
ราคานี้เฉพาะ IT EXPO เท่านั้น
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black (CMW16GX4M2C3000C15)
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO Black (CMW16GX4M2C3000C15)
PC4 24000 / Bus 3000

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

เหลือเพียง 15 ชิ้น
2,540.-
ราคานี้เฉพาะ IT EXPO เท่านั้น
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White (CMW16GX4M2C3000C15W)
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) CORSAIR Vengeance RGB PRO White (CMW16GX4M2C3000C15W)
PC4 24000 / Bus 3000

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

เหลือเพียง 20 ชิ้น
2,540.-
ราคานี้เฉพาะ IT EXPO เท่านั้น
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
RAM DDR4(3000) 16GB (8GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
PC4 24000 / Bus 3000

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

รอเติมสินค้า
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR(HX430C15PB3K2/32)
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) Kingston Hyper-X PREDATOR(HX430C15PB3K2/32)
PC4 24000 / Bus 3000

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

เหลือเพียง 5 ชิ้น
6,430.-
ราคานี้เฉพาะ IT EXPO เท่านั้น
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Red
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk Red
PC4 24000 / Bus 3000

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

เหลือเพียง 5 ชิ้น
5,920.-
ราคานี้เฉพาะ IT EXPO เท่านั้น
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk RGB White
PC4 24000 / Bus 3000

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

เหลือเพียง 2 ชิ้น
6,370.-
ราคานี้เฉพาะ IT EXPO เท่านั้น
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk RGB Black
RAM DDR4(3000) 32GB (16GBX2) TEAM Night Hawk RGB Black
PC4 24000 / Bus 3000

1 ชิ้น เพิ่มในตะกร้าสินค้า

เหลือเพียง 1 ชิ้น
6,370.-
ราคานี้เฉพาะ IT EXPO เท่านั้น